הפרויקטים שלנו

מגוון הפרויקטים שעליהם ביצענו עבודות ניהול ופיקוח.

פרויקטים אלו הגיעו לחברת מושלם בעודם בשלב הרעיוני ולאחר מכן התחלנו בהליך ניהול ופיקוח על כלל מהלכי הבנייה.